פשיטת רגל הינה הליך משפטי המתנהל בעניינו של אדם אשר נקלע לחובות אותם אין ביכולתו לפרוע.
בבסיס הליך זה, ניצבת מטרה ברורה מבחינת פושט הרגל, והיא להביא לכך שיינתן לו, בסופו של ההליך צו הפטר – צו הפוטר אותו מכל חובות העבר.

סעיף 22 לפקודת פשיטת הרגל קובע: “משהוגשה בקשת פשיטת רגל רשאי בית המשפט לעכב כל תובענה, הוצאה לפועל ואמצעי אחר על פי דין כנגד החייב”. כך, ממשיך פושט הרגל לחיות את חייו בשלווה מבלי שחובות העבר ימשיכו לרדוף אותו.
על מנת להבין בדיוק מה בכוחו של הליך פשיטת הרגל להעניק, מובא להלן מאמרו של עו”ד חן שטיין אשר התפרסם באתרים רבים:

הליך פשיטת הרגל / עו”ד אורן מרל 

פשיטת רגל הינה הליך משפטי המתנהל במשרדי כונס הנכסים הרשמי, אשר יכול לחול על כל אדם שהינו מעל גיל 18 וחובותיו עומדים על סך של למעלה מ – 17,308 ₪ (סכום המתעדכן מעת לעת). במסגרת ההליך יכול ויפרד החייב מנכסיו לצורך תשלום חובותיו.

לרוב, החייב אשר מגיע לשלב פשיטת הרגל אינו מחזיק בכל נכסים, והליך פשיטת הרגל מסייע לו “להיפטר” מכל חובותיו ולקבל חסינות מפני הליכים משפטיים המופעלים כנגדו ע”י נושיו. כך למעשה הליך פשיטת הרגל מסייע לאדם הנקלע לחובות אימתניים לעצור את כדור השלג, להשאיר את החובות מאחוריו ולהתחיל חיים חדשים.

בקשה למתן צו כינוס

בקשה זו, המוגשת לכונס הנכסים הרשמי, פותחת את ההליך ומפרטת את מצבו הכלכלי של החייב, נכסיו במידה שיש, טופס ויתור על סודיות המאפשר לגורמים המתאימים לקבל מידע על נכסי החייב וחיוביו, חובותיו ותצהיר המספר את השתלשלות האירועים אשר הביאה את החייב למצבו כפי שהוא. לעיתים מוצא לנכון נציג הכונס הרשמי לדרוש מסמכים נוספים אותם יש להשלים, ולאחר מכן יינתן האישור לגשת לבית המשפט המחוזי לצורך פתיחת תיק פשיטת רגל.
בשלב הבא תוגש בקשה לבית המשפט המחוזי באותו מחוז לקבלת צו כינוס. לאחר חקירת יכולת במשרדי הכנ”ר (חקירת היכולת לא מתקיימת בכל המחוזות וישנם מחוזות שקובעים צו תשלומים אך ורק על פי המסמכים שהחייב צירף).

לצו הכינוס שתי מטרות:

האחת – הגנה של נכסי החייב מפני הליכים אחרים שמופעלים נגדו במסגרת הוצאה לפועל בתיקים פרטניים.
השנייה – הגנה על הנכסים מפני החייב עצמו כדי שלא “יבריח נכסים” מהנושים.
עם מתן צו הכינוס מעוכבים כל ההליכים נגד החייב בהוצל”פ.

בקשה מטעם הנושה

נושה אשר רוצה להגיש בקשה למתן צו כינוס נגד חייב צריך כי יעמוד לזכותו חוב של למעלה מ- 82,441 ₪ (סכום המשתנה מדי תקופה) אשר נפסק לזכותו במסגרת תיק הוצאה לפועל או בפסק דין סופי.
על מנת להגיש בקשה לפשיטת רגל מטעם הנושה הוא צריך להגיש בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל ולצרף לה תצהיר, ובית המשפט יחליט אם לאשר את הבקשה או לדחותה. אם יאשרה- יבקש מהנושה להמציאה לחייב.
במידה והחייב לא יפרע את חובו בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו הבקשה, יהיה רשאי הנושה להגיש בקשה לפשיטת רגל.
זה המקום להדגיש כי מי שמגיש את הבקשה משלם את האגרה העומדת היום על סך של 1,600 ₪, דבר אשר מרתיע נושים רבים.

כינוס אסיפת נושים

לאחר מתן צו כינוס מכונסת אסיפת נושים של החייב ובה מחליטים בעניין עתידו של ההליך ומציעים אדם שישמש בתפקיד נאמן לנכסי החייב. בהתאם להחלטות אסיפת הנושים מוגשת לבית המשפט בקשה להכרזת החייב כפושט רגל ולמינוי נאמן לנכסיו.
הליך נוסף אשר מתקיים במהלך אסיפת נושים נקרא “הסדר נושים”. הליך זה הינו “הסכם פשרה” שהגיעו כלל הנושים עם החייב. במקרה זה, שבו הצעת החייב לשלם סכום כסף לכלל הנושים מתקבלת ע”י כל הנושים, מפסיק הליך פשיטת הרגל.
תפקידו של הנאמן הוא לממש את נכסי פושט הרגל, במידה שיש, ולחלק אותם בין הנושים בהתאם לקבוע בחוק. כמו כן במסגרת תפקידיו של הנאמן עליו לחקור את הנסיבות שגרמו לפשיטת הרגל ולבחון האם פושט הרגל הסתבך בתום לב, או שמא העלים נכסים מנושיו.

צו הפטר

השלב הסופי והמיוחל בהליך הינו הפנייה לבית המשפט המחוזי בבקשה שיתן צו הפטר אשר יפטור את החייב מכל חובותיו, וצו זה מסיים למעשה את ההליך.
צו ההפטר יינתן רק לאחר שנשלמו הליכי פשיטת הרגל, או במסגרת הסדר של פושט הרגל עם הנושים.

בהליך ארוך ומייגע זה של פשיטת הרגל ישנו צורך מהותי וחשיבות עצומה לליווי החייב ע”י עו”ד מקצועי השולט ברזי החוקים והנהלים, על מנת להימנע מטעויות העלולות אף לשלול את ההכרזה על החייב כ”פושט רגל”.

היתרונות בהליך פשיטת רגל על פני הליך של איחוד תיקים

ההבדל המשמעותי בין הליך פשיטת רגל לאיחוד תיקים הינו בפן התוצאתי – בעוד שבאיחוד תיקים משלם החייב את צו התשלומים מידי חודש וסכום החוב הכללי של תיק האיחוד גדל כל הזמן (בשל הריביות והצמדה החודשית), הרי שבהליך של פשיטת רגל לאחר תקופה של תשלום חודשי (הנעה בד”כ בין 5-7 שנים) ובהנחה שהחייב נקלע לחובותיו בתום לב יינתן לחייב צו הפטר – צו הפוטר אותו מכל חובות העבר, ובעצם ניתנת לחייב הזדמנות פז לפתוח “דף חדש”.
הבדל משמעותי נוסף בין ההליכים בא לידי ביטוי בהיקף עיכוב ההליכים – בעוד שבהליך פשיטת הרגל עיכוב ההליכים חל באופן כולל על חובות החייב, הרי שבהליך של איחוד תיקים רק חלק מההליכים מעוכבים